Een uitgebreide dienstverlening in individuele warmtemeting
 
 
Zwaans-concept warmtemeting heeft een goedwerkend en op maat te snijden systeem ontwikkeld voor het individueel toerekenen van verbruikskosten voor energie, indien wenselijk ook van andere collectieve posten, aan bewoners in collectieve woonomgevingen.
Administratieve ondersteuning
 
Behalve de energiekosten dienen meestal ook andere collectieve kostenposten individueel verrekent te worden. Om de administratieve belasting op uw organisatie te verminderen is het mogelijk de verrekening van deze overige collectieve kosten in onze afrekening te laten opnemen.
De afrekening
Een van de belangrijkste onderdelen voor de duidelijkheid van de kostenverdeling naar de bewoners toe is uiteraard de afrekening zelf. Daarom worden de individuele verbruiksgegevens in een heldere afrekening verwerkt. Overzichtelijk en voor iedereen begrijpelijk.
  Opname meterstanden
 
De basis van een kwalitatieve kostenverdeling wordt voor een belangrijk deel gevormd door een correcte opname van de verbruiksgegevens. De wijze waarop de meterstanden dienen te worden opgenomen verschilt per systeem.
Maandelijkse verbruiksmonitor
 
Het individueel meetbaar maken van het energieverbruik door het zwaans-concept heeft al voor duizenden huishoudens in Nederland geleid tot een eerlijke verrekenwijze van hun energieverbruik. Met de maandelijkse verbruiksmonitor willen wij de bewoners coachen bij het omgaan met energie.