De dienstverlening van zwaans-concept    
 
Zwaans-concept warmtemeting heeft een goedwerkend en op maat te snijden systeem ontwikkeld voor het individueel toerekenen van verbruikskosten voor energie, indien wenselijk ook van andere collectieve posten, aan bewoners in collectieve woonomgevingen.
De afstanduitleessystemen
 
Bij deze vorm van warmtemeting worden de verbruiksgegevens verzameld via draadloze afstanduitlezing. Via de ether worden de afleesgegevens van de energiemeters binnen het complex verstuurd, ontvangen en opgeslagen voor verdere verwerking in de afrekeningen.
De radiatormeters
 
Het meten van het individuele warmteverbruik wordt mogelijk gemaakt door de plaatsing van radiatormeters in de afzonderlijke woningen van een complex. De elektronische radiatormeters, ook wel ElektronischeWarmteKostenVerdelers (EWKV’s) genaamd, zijn vrijwel overal toepasbaar.
De warmtemeters
 
Er zijn verschillende soorten warmtemeters welke zijn in te delen in twee categorien, te weten grote en kleine warmtehoeveelheids-meters. Welke meter het beste kan worden toegepast wordt bepaald door de benodigde meetcapaciteit.
  De watermeters
 
Naast het verrekenen van de energiekosten, verzorgen wij ook de verrekening van collectief geleverd koud- en warmwater. Net als bij de overige meetinstrumenten is de oplossing per situatie verschillend. Afhankelijk van de doelstellingen, uw wensen en de eigenschappen van het complex adviseren wij u over de best toe te passen meter.