De afrekening
Eén van de belangrijkste onderdelen voor de duidelijkheid van de kostenverdeling naar u als bewoner toe is uiteraard de afrekening zelf. Daarom stellen wij alles in het werk om een zo duidelijk mogelijke afrekening te presenteren. Overzichtelijk en voor iedereen begrijpelijk. Elke afrekening bestaat uit twee delen, namelijk een individueel kostenoverzicht aan de voorzijde en een specificatie van de kostenverdelingswijze en verbruiksgegevens aan de achterzijde.
Op deze specificatie staan de totale, over de aangesloten deelnemers te verdelen kosten vermeld en de wijze waarop deze kosten zijn verdeeld. Ook de met de jaarlijkse aflezing opgenomen individuele verbruiksgegevens staan hierop vermeld, wat de bewoners laat zien dat de juiste meetgegevens in de verrekening van hun energiekosten zijn meegenomen.
Uitleg Factuur
 
 
> Warmtemeter
+  
> Warmtemeter + Warm- en Koudwater
+     +  
> Warmtemeter + Warm- en Koudwater + Verhuizing
> Radiatormeter
  +  
> Radiatormeter + Warm- en Koudwater
  +     +  
> Radiatormeter + Warm- en Koudwater + Verhuizing
 
> Heeft u nog andere vragen over uw factuur?