Download Centrum
 
Via het download centrum kunt u de recente technische specificaties van de door zwaans gebruikte meetsystemen downloaden. Indien u na het lezen van de brochures nog vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.
 
 
De G07 is een kompakte warmtemeter welke een nauwkeurige meting van het energieverbruik uitvoert (in gigajoule) en die over een langere periode inzetbaar is.
 
De 1801 is een warmtekostenverdeler volgens het éénvoeler-principe met een nieuwe intelligente cv-bedrijfsherkenning voor een zeer nauwkeurige verbruiksmeting.
De watermeters uit het zwaans-concept zijn elektronische, batterij gevoerde, watermeters ten behoeve van autonome waterverzorgingsinstallaties.
 
Deze warmtemeters worden toegepast voor de grotere ruimten met een nominaal vermogen dat groter is dan 50 kw en veelal voor het meten van de verschillende verbruikgroepen binnen de installatie.
De warmtemeters uit het zwaans-concept zijn elektronische, batterij gevoerde, warmtemeters voor het meten van het warmteverbruik in autonome verwarmingsinstallaties.
De warmte/koude-energiemeters zijn elektronische batterijgevoerde meters die gebruikt worden voor het meten van het energieverbruik in autonome gecombineerde warmte/koude-installaties.
 
 

Elektronische batterijgevoede warmtemeters voor het meten van het warmtever-bruik in autonome verwarmingsinstallaties.
Display en opslag van de meterstand per einddatum verrekenseizoen .
 

Afhankelijk van de installatie kunnen deze warmtekostenverdelers zowel als 1-voeler– als 2-voeler-systeem worden geprogrammeerd.
 

Afhankelijk van de installatie kunnen deze warmtekostenverdelers zowel als 1-voeler– als 2-
voeler-systeem worden geprogrammeerd.